S prihliadnutím k aktuálnej situácii sme znížili maximálny počet účastníkov na 6. Vďaka tomu je zaistená bezpečná vzdialenosť medzi účastníkmi 2 metre. V našich priestoroch sú samozrejmosťou dávkovače dezinfekcie. Školiace miestnosti sú taktiež pravidelne dezinfikované