SPÄŤ NA PREHĽAD KURZOV

Dual Check Safety (DCS)

ZARADENIE KURZU
PRIHLÁSIŤ

POPIS KURZU

Kurz týkajúci sa voliteľných funkcií DCS (kontrola polohy / rýchlosti, bezpečné vstupy / výstupy, bezpečnostné PMC) poskytuje úplný prehľad o konfigurácii bezpečnostných zón a monitorovaných objektov, úrovniach bezpečnosti, ktoré sú splnené jednotlivými vlastnosťami, a o interakcii medzi bezpečnostnými zónami a programami TP. Konfigurácia bezpečnostných zón sa vykonáva pomocou softvéru FANUC ROBOGUIDE

NÁPLŇ KURZU

 • Cieľom je zoznámiť účastníkov s použitím, konfiguráciou a programovaním systému DCS.

TÉMY

 • DCS Úvod

 • Základné oboznámenie sa so systémom DCS

 • Prehľad jednotlivých komponentov funkcie DCS

 • Menu DCS

 • Obmedzenie pracovného priestoru robota – DCS Basic

 • Nastavenie pracovného priestoru

 • Stop Position Prediciton

 • Nastavenie užívateľského modelu nástroja

 • Riešenie chybových stavov

 • DCS Vizualizácia

 • Prepínanie medzi pracovnými priestormi
 •  Úvod do Safety I/O

 • Nastavenie a prepínanie karteziánskych priestorov

 •  Sledovanie a limitácia karteziánskeho priestoru

 • Sledovanie a obmedzenie rýchlosti robota

 • Sledovanie a obmedzenie rýchlosti v JOINT

 • Sledovanie a obmedzenie rýchlosti karteziánskeho priestoru

 •  DCS User Frame

 • DCS Tool Frame

 • Prehľad a použitie Safety I/O

 • Rozdelenie Safety I/O

 • Prehľad Safety HW

 • Nastavenie Fieldbus Safety

TERMÍNY

V prípade, že Vám nevyhovuje termín, potrebujete upraviť osnovu alebo si prajete individuálny prístup, neváhajte nás kontaktovať e-mailom training.sk@fanuc.eu

TIETO ŠKOLENIA VÁS MÔŽU TAKISTO ZAUJÍMAŤ

 

RobotyServis

Elektrická údržba (RO-M)

Cieľom je zoznámiť pracovníkov údržby zo základnou diagnostikou a odstraňovaním elektrických porúch priemyselného robota FANUC. Mechanická údržba nie je súčasťou školenia.

Level 3Roboty

Programovanie – Pokročilý (TP-C)

Cieľom je prehĺbiť znalosti programovania priemyselného robota FANUC. Kurz je predovšetkým určený pre programátorov a špecialistov, ktorí sa podieľajú na tvorbe nových a úprave existujúcich programov.

Level 2Roboty

Obsluha a programovanie – Integrátor (TP-Bi)

Cieľom je prehĺbiť základné znalosti ohľadom obsluhy a programovania priemyselného robota FANUC. Kurz je predovšetkým určený pre integrátorov priemyselných robotov FANUC, ale aj programátorov a špecialistov, ktorí sa podieľajú na tvorbe nových a úprave existujúcich programov.